Ważna informacja! Zmiana organizacji ruchu na Rynku

Przez kilka dni ruch na Starówce będzie utrudniony
uwaga kierowcy grafika

Informujemy, że w związku z zaplanowanymi koncertami z okazji Dnia Hutnika na Starówce wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Obowiązywać będzie od 6 do 9 maja.

  1. Ul. Polska przed skrzyżowaniem z ul. Młyńska, znak C-6, nakaz jazdy w prawo lub prosto.
  2. Rynek (ul. Parafialna) znak C-4 nakaz jazdy w lewo w ul. Młyńską.
  3. ul. Smolna znak C-2 nakaz jazdy w prawo w ul. Powstańców.
  4. Rynek (od ul. Powstańców do ul. Młyńskiej) wyłączony z ruchu znakami B-1- zakaz ruchu w obu kierunkach i bariery.

MAPA pdf