Ukraiński psycholog w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny / Український психолог в Міському Центрі Підтримки Сімї

MCWR zaprasza wszystkie osoby pochodzące z Ukrainy, dzieci oraz dorosłych / MCWR (Міський Центр Підтримки Сімї) запрошує всіх осіб українського походження, як дорослих так і дітей.
budynek MCWR w Głogowie

🇵🇱 Miejskie Centrum Wspierania Rodziny informuje, że od dziś (04.04.2022 r.)
w ich placówce przyjmuje Sergij – psycholog z wieloletnim stażem, który od kilku tygodni jest mieszkańcem Głogowa. Mówi biegle w języku ukraińskim i rosyjskim, specjalizuje się w dziedzinie dziecięcej psychologii oraz posiada dyplom ukończenia studiów w Ukrainie.

Wizyty mogą odbywać się zarówno w siedzibie MCWR przy ul. Folwarcznej 7, jak i przy ul. Legnickiej 3.

Wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr: 76 853 38 32/34
w celu umówienia wizyty lub kontakt osobisty w siedzibie MCWR przy ul. Folwarcznej 7.


🇺🇦 Міський Центр Підтримки Сімї повідомляє, що від сьогодні (04.04.2022 р.) в їхній інституції приймає Сергій – психолог з багаторічним стажем роботи, який вже кілька тижнів є жителем Глогова. Розмовляє українською та російською мовами, спеціалізується в галузі дитячої психології є дипломованим спеціалістом Українського учбового закладу.

Прийому можуть бути як в приміщенні MCWR, вул. Форвальчна 7 (ul. Folwarcznа 7), так  і за адресою вул. Легніцка 3 (Legnickа 3).

Обовязково про візит попередньо домовлятися телефоном за номером 76 853 38 32/34 або особисто в Міському Центрі Підтримкм Сімї (MCWR), вал. Форвальчна 7.


źródło: MCWR w Głogowie