Prezydent: chcemy rozpocząć budową mieszkań czynszowych

260 mieszkań dla głogowian na os. Piastów
Nowy Piastów widok z lotu ptaka

Pierwszy planowany budynek czynszowy będzie posiadał 92 mieszkania. Na Nowym Piastowie ma powstać kompleks składający się docelowo z trzech budynków realizowanych w formule mieszkań czynszowych, finansowanych z BGK w wysokości do 80% dotacji.

– Zakres inwestycji to także budowa parkingu, placu zabaw oraz elementów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu. Chcemy jeszcze w tym roku rozpocząć zapowiadaną budową mieszkań czynszowych, które będą dedykowane młodym osobom i rodzinom, które nie kwalifikują się na mieszkania komunalne, jednocześnie nie stać ich na wkład własny na mieszkanie w ramach TBS. Mamy koncepcję budowy, łącznie może tam powstać 260 mieszkań – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Na pierwszy budynek jest już pozwolenie na budowę.

– Budowę pierwszego budynku z mieszkaniami czynszowymi planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku. Budowa będzie trwała dwa lata. Liczymy na dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, to niezbędny warunek rozpoczęcia inwestycji. Żeby otrzymać to dofinansowanie musimy uruchomić całą procedurę i w związku z tym już na najbliższej sesji zwrócę się do radnych o wprowadzenie do budżetu środków na inżyniera kontraktu, który opracuje całą dokumentację wnioskową do BGK i prowadzić będzie cały proces inwestycyjny. Po uzyskaniu dofinansowania moglibyśmy jeszcze w tym roku przystąpić do przetargu, wyłonienia wykonawcy i do budowy – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Szczegółowe zasady przyznawania mieszkań zostaną ustalone przez Urząd Miejski w Głogowie.

Zdjęcie: Studio Siwek