Rusza nabór wniosków w programie Rodzina 500+

Od tego roku wnioski składamy wyłącznie online.
rodzina 500 plus 2

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu. Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej – na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS  przyjmuje nowe wnioski, rozpatruje je i wypłaca na bieżąco przyznane świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dzieci lub na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej taki wniosek nie został złożony. ZUS zajmie się również ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres, rozpoczynający się 1 czerwca 2022 r. i trwający do 31 maja 2023 r.

Natomiast sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okres sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia nadal realizują dotychczasowe organy (tj. w sprawach świadczenia wychowawczego – gminy, w sprawach dodatków wychowawczych przysługujących na dzieci w pieczy zastępczej – powiaty, natomiast w sprawach wymagających rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – wojewodowie).  

Ważne

💻 Od dziś, 1 lutego 2022 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres, który będzie trwał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

➡️ Platformę PUE ZUS,
➡️ portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl,
➡️ bankowość elektroniczną.    

👉 Więcej informacji na temat nowych zasad składania wniosków na okres świadczeniowy 2022/2023 znajdziesz TUTAJ.


źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej