TZG podpisało porozumienie z organizacją niemiecką

Okazją do podpisania porozumienia było odsłonięcie tablicy pamiątkowej
Odsłonięcie tablicy J. Blaschke - uroczystości 23.01.2022r

Z inicjatywy regionalisty i radnego miejskiego Dariusza Czai, na cmentarzu przy ul. Legnickiej odsłonięto w niedzielę 23 stycznia, pamiątkową tablicę przy okazji 100. rocznicy śmierci Juliusa Blaschke, wybitnego badacza dziejów Głogowa i ziemi głogowskiej oraz autora opracowań o mieście, w tym wydanej w 1913 roku jego najsłynniejszej monografii Głogowa i okolic.

Był on też nauczycielem muzyki oraz organistą kościoła św. Mikołaja.Tablica została umieszczona na cmentarnym murze, w miejscu, gdzie od 1922 roku znajdował się nagrobek Juliusa Blaschke.

Odsłonięcia dokonali przewodniczący TZG oraz Glogauer Heimatbund e.V. – Zbigniew Mazurek i dr Martin Sprungala. W uroczystościach Gminę Miejską Głogów reprezentował zastępca prezydenta Głogowa – Wojciech Borecki.

Odsłonięcie tablicy było jednym z elementów współpracy TZG z organizacją niemiecką. Następnie w trakcie spotkania w Zamku Książąt Głogowskich zostało podpisane porozumienie współpracy pomiędzy obiema organizacjami.

Za wieloletnią współpracę z GHB – goście z Niemiec wyróżnili złotą odznaką ich organizacji Antoniego Boka z TZG. Zaprezentowano też okolicznościową kartkę pocztową wydaną przez Pocztę Polską, która powstała również z inicjatywy Dariusza Czai. A po niedzielnych uroczystościach przedstawiciele GHB zwiedzili z ks. kan. Rafałem Zendranem głogowską kolegiatę.

Zdjęcia: Piotr Gajek. Tekst: Dariusz Czaja.