Rozpoczęła się wymiana przestarzałych lamp na Starym Mieście

Prace wykonywane są w ramach partnerskiego projektu Głogowa, Polkowic i Legnicy na wymianę oświetlenia ulicznego, na które pozyskano środki z Unii Europejskiej.
wymiana oświetlenia ulicznego w Głogowie (fot. K. Brzezińska)

Dziś, 14 grudnia, rozpoczął się pierwszy etap modernizacji oświetlenia ulicznego w Głogowie w ramach projektu „Wymiana oświetlenia ulicznego
i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Obejmie on rejon Starego Miasta, na majątku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Głogów, a dokładnie ulice Parafialną, Piotra Skargi, Kutrzeby oraz Kotlarską. W przyszłym tygodniu planowane są prace przy ul. Akacjowej.

Przypomnijmy, że przedsięwzięcie ma charakter partnerski i realizowany będzie przez trzy gminy: Głogów (Lider Projektu), Legnica i Polkowice, a jego celem jest ograniczenie niskiej emisji transportowej. W ramach projektu zostanie wymienione najstarsze i najmniej efektywne oświetlenie (m.in. lampy sodowye i metalohalogenkowe z lat 80. i 90.) na proekologiczną, niskoemisyjną i energooszczędną technologię LED.

Wdrożony zostanie również inteligentny system monitoringu i zarządzania oświetleniem ulicznym, w celu uzyskania jak najwyższego poziomu oszczędności energii. Działania zmierzają do poprawy jakości powietrza, które przekłada się na poprawę stanu zdrowia mieszkańców. Wymiana oświetlenia wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa drogowego.

W ramach projektu przewidziano modernizację/przebudowę/budowę 1288 punktów świetlnych, w tym w Głogowie 571 szt., w Legnicy 370 szt.,
w Polkowicach 347 szt.

Na podstawie audytów energetycznych oszacowano oszczędności energii elektrycznej w wysokości 473,84 MWh/rok, w tym w Głogowie 262,33 MWh/rok, w Legnicy 80,18 MWh/rok i w Polkowicach 131,33 MWh/rok.

Planowana wartość całego projektu:
– ogólna: 9 747 230, 53 zł, z tego koszty kwalifikowane: 8 902 154,33 zł, wartość dofinasowania (74,99%) – 6 675 725,55 zł.
W tym Gmina Miejska Głogów: 3 862 031,10 zł, z czego koszty kwalifikowane 3 801 712,09 zł, wartość dofinansowania – 2 850 903,91 zł.