Głogów wyróżniony przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej

Prace analityczne przeprowadził Urząd Statystyczny we Wrocławiu
gala rankingu gmin Dolnego Śląska 2021

Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa odebrał gratulacje dla miasta za zajęcie IX miejsca w rankingu Gmin Dolnego Śląska 2021.

W rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy i miasta województwa dolnośląskiego. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Przy tworzeniu rankingu brano pod uwagę dane finansowe dotyczące gmin, dane demograficzne dotyczące wskaźnika migracji i przyrostu naturalnego, ale także dane z Ministerstwa Finansów i dane z wyników egzaminów ósmoklasisty.

WIĘCEJ TUTAJ – KLIKNIJ

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Ośrodek Kształcenia Samorządu terytorialnego im. W. Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym we Wrocławiu.