W Urzędzie Miejskim zamontowano pętle indukcyjne

Wyjaśniamy, co to są pętle indukcyjne i komu służą
stanowisko w Biurze Obsługi Mieszkańca z pętlą indukcyjną w Urzędzie Miejskim w Głogowie

Pętla indukcyjna to system wspomagania słuchu, który znacząco poprawia zrozumiałość mowy osobie słabosłyszącej korzystającej z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego. Dzięki pętli indukcyjnej załatwienie spraw w Urzędzie będzie jeszcze łatwiejsze dla takich osób.

Pętle zostały zamontowane w Biurze Obsługi Mieszkańca, w Dziale Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, w Biurze Paszportowym oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wszystkie stanowiska z pętlą są oznakowane specjalnym znakiem graficznym

Gmina Miejska Głogów otrzymała grant w wysokości 12.000 zł,  w ramach projektu ” Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” realizowanego przez Fundację Eudajmonia. Za tą kwotę zakupiliśmy pętle indukcyjne.