Nagrody i medale dla nauczycieli i pracowników głogowskiej oświaty

Dziś w głogowskim teatrze odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej_12.10.2021r. Głogów zajawka

Tradycyjnie Dzień Edukacji Narodowej, który przypada 14 października, jest okazją, aby w szczególny sposób docenić pracę osób związanych z oświatą, podziękować za wykonywaną pracę i uhonorować specjalnymi nagrodami wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

W tym roku dwie osoby, na wniosek złożony do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przez organ prowadzący placówki oświatowe zostały wyróżnione i otrzymały nagrody:

Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymała Małgorzata Nowakowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa w Głogowie, natomiast Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymała Mariola Kokot – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2.

Następnie 15 osobom zostały wręczone Medale za Zasługi dla Rozwoju Oświaty Miasta Głogowa. Medale zostały także wręczone 13 osobom, które w ubiegłym roku otrzymały to odznaczenie, jednak z uwagi na pandemię uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej nie odbyła się.

Na koniec Rafael Rokaszewicz wręczył nagrody Prezydenta Miasta Głogowa. Nagrody otrzymały 43 osoby.

W Waszej pracy jest wiele pozytywów, świadomość, że z młodych ludzi wyrosną osoby, obywatele którzy nas kiedyś zastąpią, że to co dziś im się przekaże będzie miało wpływ na to jakimi będą ludźmi, jak będą postępować, jakimi wartościami będą kierować się w życiu. To dzięki Waszym umiejętnościom i odpowiedzialności to wszystko się dzieje. Dziękuję więc Wam za codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą. Jesteście oddani swojej pracy i na pewno wychowankowie i rodzice, choć czasami dopiero po latach, doceniają to i są wam wdzięczni.

– mówił prezydent Głogowa, Rafael Rokaszewicz podczas uroczystej gali.