Wiemy, w których szkołach odbędzie się wybór młodych radnych

Wybory do MRMG odbędą się 6 października.
Młodzieżowa Rada Miasta Głogowa grafika 16x9

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa odbędą się w 13 szkołach. W ośmiu szkołach podstawowych i pięciu ponadpodstawowych.

Szkoły, które zgłosiły akces do Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa:
1. Szkoła Podstawowa nr 2
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich
3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. T. Kościuszki
4. Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Kopernika
5. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Polskich Olimpijczyków
6. Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddz. Integr. im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
7. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich
8. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka III Głogowskiego
9. I Liceum Ogólnokształcące
10. Zespół Szkół Ekonomicznych
11. Zespół Szkół im. J. Wyżykowskiego
12. Zespół Szkół Politechnicznych
13. Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych

Dziś też ukonstytuowała się Komisja Wyborcza, której zadaniem jest koordynacja i nadzór nad wyborami do MRMG. KW została powołana przez prezydenta Głogowa.

Skład Komisji Wyborczej:

Katarzyna Brzezińska – przewodnicząca
Dariusz Andrzej Czaja – wiceprzewodniczący
Magdalena Ślebioda – członek
Paulina Cichoszewska – członek
Mariusz Kędziora – członek.

Wybory w szkołach odbędą się 6 października, w wyniki zostaną podane do wiadomości przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej w ciągu dziesięciu dni od daty wyborów.


Zdjęcie: M. Dytwińska-Gawrońska