Uniwersytet Trzeciego Wieku działa już 20-lat!

O tym, jak przez 20 lat zmienił się Uniwersytet oraz jak zmienili się sami seniorzy rozmawialiśmy z prezesem Stowarzyszenia UTW –Danutą Gross.

Zaczynali w stołówce Domu Dziennego Pobytu

Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2001 roku. Pierwszym prezesem UTW została Pani Ewa Święch. Zaczęło się od nieformalnej działalności grupy osób, którzy spotykali się w stołówce Domu Dziennego Pobytu. Raz w tygodniu odbywały się tam wykłady i dwa razy w tygodniu ćwiczenia rehabilitacyjne. Z czasem jednak słuchaczy Uniwersytetu było więcej niż podopiecznych DDP, dlatego trzeba było pomyśleć o innej siedzibie.

Wiedzieliśmy, że musimy mieć nowe miejsce bo uniwersytet rozkwitał. Przychodzili ludzie z nowymi pomysłami i pasjami, które chcieli rozwijać – mówi Danuta Gross, która jest prezesem stowarzyszenia od 16 lat.

Swoje miejsce znaleźli w  kamienicy przy ulicy Sikorskiego, która zaspokaja potrzeby stowarzyszenia: wiele pomieszczeń i duże sale, gdzie można organizować warsztaty, ćwiczenia i wykłady, których na Uniwersytecie nie brakuje. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku zaczynając o godz. 8.00 a kończąc o 20.00.

Dzisiaj stowarzyszenie liczy 300 słuchaczy i bardzo się zmieniło przez te 20 lat.

Obecnie słuchacze sami zgłaszają jakie mają oczekiwania i czego chcieliby się uczyć. Dlatego oferta stowarzyszenia jest bogata i ciągle się zmienia: zajęcia na strzelnicy, nauka języków, komputera, joga, pilates, sekcje: filmowa, fotograficzna, dyskusyjny Klub Książki, sekcja teatralna, gdzie zabawa przemieniła się w profesjonalny teatr.

Do stowarzyszenia przyjmowane są osoby od 40-roku życia, które chcą rozwijać swoje pasję Opłaty miesięczne są symboliczne. A to przez to, że realizowanych jest dużo projektów z których stowarzyszenie pozyskuje pieniądze.

Dzisiaj UTW edukuje, kształci, rozwija, daje możliwość zdobycia nowego zawodu

Przez ostatnie dwa lata na Uniwersytecie realizowany był projekt integracja zawodowo-społeczna w Głogowie, podczas którego słuchacze zdobyli nowe zawody, które umożliwiły im podjęcie pracy m.in. na stanowisku pilota turystycznego, fotografa, terapeuty, opiekuna osób starszych.

Od lat realizowany jest też program Szczęśliwy Mózg, na których słuchacze wykonują ćwiczenia zapamiętywania. Techniki, które usprawniają funkcjonowanie w życiu.

80-latki ćwiczą jogę i uczą się języków

Trudno się nie zgodzić z panią Danutą, że dzisiejszy 60-latek to jest osoba, która czuje się jak 40-latek. Jest pełna życia. Wygląda młodziej, ma inny styl życia niż nasze babcie i dziadkowie 50 lat temu.

Dzisiejszy senior ma swoje pasje, chce się uczyć czegoś nowego, chce, zwiedzać i doświadczać czegoś nowego i my to umożliwiamy –  mówi Pani Danuta.

Ciężkie czasy pandemii

Czas pandemii był jednym z najtrudniejszych okresów dla seniorów. Stowarzyszenie jednak nie zostawiło swoich słuchaczy. Przez cały okres realizowany był projekt nauki obsługi komputera, co spowodowało, że izolacja była mniej dotkliwa dla nich.

Dyżurowaliśmy przez cały czas pandemii. Byliśmy w stałym kontakcie telefonicznym z naszymi samotnie zamieszkującymi seniorami, oferowaliśmy swoją pomoc. W czasie pandemii prowadziliśmy także poradnictwo psychologiczne.

Wolontariat międzypokoleniowy

Danuta Gross ma już kolejne pomysły na przyszłość i myśli teraz o stworzeniu wolontariatu międzypokoleniowego

Uważam, że trzeba do stowarzyszeń senioralnych przyciągać młode osoby, bo przy nich osoby starsze czują się młodziej.

Społeczeństwo się starzeje i musimy przygotować ludzi młodych, nauczyć ich altruizmu i szacunku do osób starszych. Wierzę, że są osoby, które chcą dać coś innym.

W październiku Uniwersytet chce zorganizować  dużą konferencję na temat „ageizmu” czyli dyskryminacji ze względu  na wiek.

Chcę przybliżyć ten problem, który uwidocznił się z w czasach pandemii w niektórych krajach. Niestety doświadczamy tego w różnych okolicznościach, na co dzień.

Wskaźnikiem sukcesu UTW są ludzie – słuchacze i wolontariusze.

20 lat stowarzyszenia to wiele sukcesów i mnóstwo osób, które zapisały się na kartach historii UTW.

Wszystko to udało się dzięki ludziom dobrej woli, sympatykom, przyjaciołom, samorządowcommówi Danuta Gross.

Okazją, żeby im podziękować były obchody 20-lecia, które odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury 23 września.

Podczas uroczystości prezydent odznaczył Danutę Gross Honorowym Medalem Miasta Głogowa za działalność społeczną na rzecz poprawy jakości życia najstarszych mieszkańców Głogowa, za aktywizację społeczną i zawodową osób na emeryturze i promowanie profilaktyki gerontologicznej oraz za wspieranie seniorów w czasie pandemii.