Podsumowanie wakacji w muzeum

Podczas wakacji odwiedziło muzeum ponad dwa tysiące osób
na zdjęciu czwórka dzieci podczas wykonywania pracy plastycznej w ramach akcji wakacje w muzeum

W ramach wakacyjnej akcji w lipcu i w sierpniu odbyło się siedem warsztatowych zajęć dla najmłodszych gości MAH.

Dzieci szukały ukrytych w muzeum zwierząt, sypały mandalę, poznawały tajemnice zamkowej wieży oraz dawne gry i zabawy, tworzyły własny herb. W czwartkowych spotkaniach udział wzięło ponad trzydzieścioro dzieci.

informuje Maciej Iżycki z głogowskiego muzeum.

Nie zabrakło również chętnych do udziału w otwartych warsztatach. W zajęciach, podczas których można było wykonać gigantyczną makramę oraz nauczyć się tabliczkowego tkactwa, uczestniczyło ponad dwadzieścia osób.

W ramach wakacyjnej oferty MAH po muzealnych ekspozycjach oprowadzali ich kuratorzy. Wraz z muzealnikami można było obejrzeć wystawy: „Głogowianie 1945”, „Pamięć głogowskich kamieni”, „Ziemia głogowska pełna archeologicznych tajemnic”. Z takiej formy zwiedzania skorzystało blisko dziewięćdziesiąt osób.

Na początku wakacji ukazał się kolejny Kurier Muzealny. Tym razem poświęcony był on dawnym i współczesnym nadodrzańskim terenom rekreacyjnym. Zainteresowaniem cieszyło się zarówno muzealne wydawnictwo, jak i zorganizowany spacer, podczas którego posłużyło ono jako przewodnik.

Tradycyjnie już dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy prezentowane w Muzeum Archeologiczno-Historycznym. Podczas wakacji obejrzało je blisko dwa tysiące osób.

Źródło: muzeum Archeologiczno-historyczne w Głogowie.