Pierwszy wniosek do Polskiego Ładu złożony

Prezydent: chciałbym stworzyć wokół dworca Centrum Przesiadkowe, czyli połączenie wszystkich rodzajów transportów: samochodowego, autobusowego, kolejowego, rowerowego.
Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz przy pracy w Ratuszu

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz wysłał pierwszy wniosek do programu Polski Ład „Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej w Głogowie w celu utworzenia Centrum Przesiadkowego przy linii kolejowej 273 (C-E 59) i 14 (szprycha 9.2 do CPK)”.

Około południa wysłaliśmy pierwszy z trzech wniosków do programu Polski Ład. Łącznie możemy złożyć trzy wnioski, a ten pierwszy to zadanie, które obejmuje budowę i modernizację: 2 rond, 11 ulic, chodników, ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych parkingów, w tym Park&Ride. Do tego infrastruktura techniczna jak inteligentne sterowanie ruchem – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Szacunkowa wartość projektu to 40 mln złotych, z czego sugerowana wartość dofinansowania to 38 mln złotych. Czas realizacji: 2022-2024

W ramach projektu planujemy: przebudowę skrzyżowania ul. Sikorskiego/Wojska Polskiego, remont ul. Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Sikorskiego do Pl. 1000-lecia wraz z remontem ronda J. Popiełuszki, remont ulic wokół Pl. 1000-lecia wraz z ciągami pieszo- rowerowymi (pętla autobusowa), remont ul. 1 Maja wraz z ciągami pieszo- rowerowymi, remont ul. Spółdzielczej wraz z ciągami pieszo- rowerowymi i miejscami postojowymi (połączenie przystanków Komunikacji Miejskiej z PKP i Dworcem PKS), remont ul. Jedności Robotniczej na odcinku od wjazdu do Centrum Przesiadkowego wraz z ciągami pieszo- rowerowymi oraz inteligentnym sterowaniem ruchem. Planujemy także w tamach tego zadnia budowę węzła- ronda przy zjeździe do Centrum Przesiadkowego (zbieg ulic 1 Maja, Jedności Robotniczej, Poczdamskiej, Nadbrzeżnej); przebudowę ul. Poczdamskiej – dojazd do Centrum Przesiadkowego; przebudowę ul. Nadbrzeżnej i ulic wokół Placu Jana z Głogowa wraz z ciągami pieszo- rowerowymi. W zadaniu chcemy także zawrzeć przebudowę ul. Przemysłowej (od ul. Towarowej do ul. Elektrycznej) wraz z ciągami pieszo- rowerowymi; budowę Centrum Przesiadkowego przy ul. Towarowej, wraz z parkingiem Park&Ride,ciągami pieszo – rowerowymi – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Mapka robocza:

Rozwija się kolej, przybyło połączeń kolejowych z Głogowem, jest szansa na ich zwiększenie, do tego Głogów jest na trasie szybkich połączeń z planową budową Centralnego Portu Komunikacyjnego dlatego chciałbym stworzyć wokół dworca Centrum Przesiadkowe, czyli połączenie wszystkich rodzajów transportów: samochodowego, autobusowego, kolejowego, rowerowego. Pomysł był już konsultowany przy tworzeniu studium wykonalności modernizacji stacji Głogów. Przy okazji chcę zapewnić dobry dojazd od Centrum Przesiadkowego remontując ulice w centrum. To aż 11 ulic, do tego chodniki, miejsca parkingowe – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Zdjęcie: Studio Siwek