Będziesz musiał zgłosić swoje źródło ciepła

Przeczytaj, co jest ważne!
kominek, pixabay

1 lipca 2021 r. zostanie wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Na podstawie deklaracji powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Będzie to aplikacja do gromadzenia i udostępniania informacji o tym, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy oraz posłuży do rozpoznania rzeczywistej sytuacji energetycznej w Polsce i podjęcia realnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Zobowiązany do złożenia deklaracji:
Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu.

Termin złożenia deklaracji:

  1. W ciągu 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw,
  2. W ciągu 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych.

W przypadku zmiany liczby  lub rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Sposób złożenia deklaracji:

  • elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) udostępnionego na pod adresem www.zone.gunb.gov.pl,
  • pisemnie – wypełnioną deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Biuro Obsługi Klienta (pok. nr 18) lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski, 67-200 Głogów, Rynek 10.

Deklaracje będą dostępne na stronie www.glogow.pl oraz www.dglnews.pl
O szczegółach będziemy informować.


Zdjęcie: pixabay