EKO Głogów: Wstrząśnięty? Być może, ale po lekturze tekstu też niezmieszany

Przypominamy o tym, czym jest PSZOK i jakie odpady wolno tam dostarczać
na zdjęciu wysypisko śmieci fot. pixabay

Tekst: Rafał Sikora GPK SUEZ.

Satysfakcja, zadowolenie, ale i zdziwienie, konsternacja, a nawet złość: cały katalog emocji można odnaleźć wśród tych, którzy odwiedzają PSZOK. Z czego wynikają te negatywne? Jednym z powodów może być brak wiedzy na temat tego, czym jest PSZOK.

Recykling jest ideą, która przybrała ramy prawne. Biorąc pod uwagę ideał, który mówi, że wszystko, co wyprodukowane i sprzedane zostaje odzyskane i ponownie wykorzystane trzeba stwierdzić, że przed nami długa droga. W tzw. „nieskończoność” można odzyskiwać i przetwarzać tylko część odpadów. Tym nie mniej jesteśmy w trakcie tej „operacji”. Jednym z jej elementów są PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Po co zostały stworzone? Mieszkańcy segregują swoje odpady na osiedlach, ale przecież do pojemników nie da się włożyć wszystkiego. Co zrobić np. z szafą? Dlatego pojawiły się dodatkowe punkty odbioru takich „nadprogramowych” odpadów. Jednocześnie uznano, że skoro już działają to możliwe jest dostarczenie tam wielu innych odpadów; z jednym podstawowym wyjątkiem, o którym część mieszkańców zapomina. NIE WOLNO TAM DOSTARCZAĆ ODPADÓW ZMIESZANYCH! Bo przecież to wypaczyłoby całą ideę, mówiąc górnolotnie. PSZOK to punkt SELEKTYWNEJ zbiórki odpadów. Dlatego zanim wybierzemy się do PSZOK warto odpady posegregować, tak, aby można było przekazać osobno gabaryty, papier, szkło, plastik, metale, baterie, itd. Niektórzy dokonują tego rozdzielnia już na miejscu, ale to wydłuża czas ich oddawania, a tym samym powoduje kolejki. Lepiej to zrobić w swoim gospodarstwie domowym.

Istnieje też katalog odpadów, których nie można oddać w PSZOK. Należą do nich np. odpady niebezpieczne. Warto wcześniej zapoznać się z regulaminem lub skonsultować powyższe z pracownikiem PSZOK.  Wtedy obędzie się bez wstrząsów i zmieszania.