Urzędnik zapuka do drzwi

Pracownicy Urzędu Miejskiego będą doręczać mieszkańcom Głogowa decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości
DGL News

Dział Podatków Urzędu Miejskiego w Głogowie informuje, że 19 lutego do 6 marca pracownicy Urzędu Miejskiego będą doręczać mieszkańcom Głogowa decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz w sprawie wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego. Decyzje doręczane będą za potwierdzeniem odbioru pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną akcja doręczania decyzji prowadzona będzie w pełnym reżimie sanitarnym, z zachowaniem odpowiednich środków ochrony.

Decyzje, które nie zostaną doręczone przez pracowników Urzędu Miejskiego do 7. marca będą wysłane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adresy korespondencyjne wskazane przez podatników.

Płatności:

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o ograniczanie płatności w kasach urzędu i dokonywanie wpłat na rachunek bankowy. W każdej decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wskazany jest indywidualny numer rachunku bankowego założonego dla nieruchomości, której dotyczy decyzja.