Rusza rejestracja do Poradni Endokrynologicznej

Program finansowany jest przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A.
szpital-miejsko-powiatowy

Od stycznia 2021 roku Głogowski Szpital Powiatowy realizuje program „Profilaktyka Chorób Tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów”. Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców miasta, którzy nie uczestniczyli w poprzedniej edycji programu w roku 2018. Wyjątek stanową pacjenci, u których wykryto zmiany przy poprzedniej wizycie profilaktycznej.

Świadczenia, w ramach programu, realizowane są w Poradni Endokrynologicznej przez lekarza Marka Jurczyka, specjalistę endokrynologa.

Każdy pacjent, w ramach wizyty, będzie miał wykonane:
– badanie laboratoryjne (TSH i FT4) wraz z analizą wyników,
– badanie USG tarczycy i jego analizę,
– konsultację specjalistyczną z lekarzem endokrynologiem,
– wydanie zaleceń do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Rejestracja do programu, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, odbywać będzie się wyłącznie telefonicznie w środę 10.02.2021 w godzinach od 14:00 do 17:00 pod numerami: 76 837 33 84 lub 76 837 31 89. Wizyty odbędą się w dniach: 17.02.2021, 24.02.2021 oraz 10.03.2021. Łącznie na konsultacje zostanie umówionych 117 osób.

Przy rejestracji pacjent otrzyma informację o dacie pobrania krwi i terminie wizyty specjalistycznej.

Przy pobraniu krwi pacjent będzie zobowiązany do okazania dowodu osobistego wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miejski w Głogowie, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.

Program finansowany jest przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A.


źródło: Głogowski Szpital Powiatowy