Rusza rejestracja do Poradni Endokrynologicznej

Program finansowany jest przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A.
DGL News

Od stycznia 2021 roku Głogowski Szpital Powiatowy realizuje program „Profilaktyka Chorób Tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów”. Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców miasta, którzy nie uczestniczyli w poprzedniej edycji programu w roku 2018. Wyjątek stanową pacjenci, u których wykryto zmiany przy poprzedniej wizycie profilaktycznej.

Świadczenia, w ramach programu, realizowane są w Poradni Endokrynologicznej przez lekarza Marka Jurczyka, specjalistę endokrynologa.

Każdy pacjent, w ramach wizyty, będzie miał wykonane:
– badanie laboratoryjne (TSH i FT4) wraz z analizą wyników,
– badanie USG tarczycy i jego analizę,
– konsultację specjalistyczną z lekarzem endokrynologiem,
– wydanie zaleceń do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Rejestracja do programu, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, odbywać będzie się wyłącznie telefonicznie w środę 10.02.2021 w godzinach od 14:00 do 17:00 pod numerami: 76 837 33 84 lub 76 837 31 89. Wizyty odbędą się w dniach: 17.02.2021, 24.02.2021 oraz 10.03.2021. Łącznie na konsultacje zostanie umówionych 117 osób.

Przy rejestracji pacjent otrzyma informację o dacie pobrania krwi i terminie wizyty specjalistycznej.

Przy pobraniu krwi pacjent będzie zobowiązany do okazania dowodu osobistego wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miejski w Głogowie, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.

Program finansowany jest przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A.


źródło: Głogowski Szpital Powiatowy