Przemoc wobec dzieci to wciąż poważny problem

Przemoc wobec dzieci ma różne oblicza
DGL News

Zdaniem specjalistów z Głogowskiego Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, w Polsce nie ma systemu ochrony dzieci przed przemocą.

Reakcja otoczenia jest kluczowa, dlatego przypominamy numer interwencyjny: 693 934 621.

Źródło: Głogowskie Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży SZANSA