Ważna decyzja w sprawie działki przed Ratuszem!

Prezydent: to krok milowy!
2021-01-12 Widok na działkę przed Ratuszem (fot. K. Brzezińska)

Skarga współwłaściciela działki przed Ratuszem na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie zmiany planu miejscowego Starego Miasta została w całości oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Po wielokrotnych bezskutecznych próbach porozumienia się z właścicielami działki przed ratuszem prezydent miasta zaproponował radnym zmianę przeznaczenia zagospodarowania działki na teren zieleni publicznej – publicznie dostępny plac. W grudniu 2019 roku radni Rady Miejskiej podjęli stosowną uchwałę o zmianie planu miejscowego. Po jej uprawomocnieniu się prezydent rozpoczął kolejne rozmowy z właścicielami w celu odkupienia jej przez miasto.

Taka jest procedura i dopiero w przypadku braku porozumienia możliwa była droga wywłaszczeniowa i przejęcia działki na rzecz miasta, po wypłaceniu odszkodowania. Jeden ze współwłaścicieli nie czekając końca rozmów zaskarżył uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dla mnie był to ewidentny brak woli porozumienia się. Dlatego cieszę się, że WSA przyjął nasze argumenty, którymi kierowaliśmy się zmieniając plan miejscowy – mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.

W skrócie: 18.12.2019 – uchwała Rady Miejskiej o zmianie przeznaczenia terenu na publicznie dostępny plac. Współwłaściciel składa skargę na tę uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Rada Miejska przekazuje skargę do WSA i prosi o jej oddalenie w całości. WSA wyrokiem z 22.12.2020 oddala skargę. Miasto występuje o uzasadnienie wyroku.

Choć wyrok nie jest prawomocny, bo właścicielom przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, to decyzja WSA bardzo nas przybliża do finału. To wręcz krok milowy, gdyż jak pamiętamy kilkanaście lat temu właściciele wygrali z miastem w WSA batalię o zmianę planu miejscowego. Teraz stało się inaczej – mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.

Zgodnie z operatem szacunkowym z kwietnia 2020 r. wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości wynosi 1.440.200,00 zł netto,
tj. 323,35 zł z 1 metr kwadratowy netto. Działka ma powierzchnię 4454 m2


Zdjęcie: K. Brzezińska