MOPS przygotowuje świąteczną pomoc dla bezdomnych i samotnych

W tym roku nie odbędzie się tradycyjne spotkanie wigilijne dla osób bezdomnych
DGL News

Co roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizował spotkanie wigilijne dla osób bezdomnych i samotnych.

-W tym roku z uwagi na to, że jest to szczególny rok, bo uniemożliwia nam przygotowanie tej uroczystości w dotychczasowej formie przygotowujemy paczki żywnościowe dla osób bezdomnych. Przygotowaliśmy ok. 120 paczek żywnościowych, których wydawanie nastąpi 22 grudnia o godz od 9 do12.00 na terenie MOSP – informuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Karina Taudul.

W akcję przekazywania paczek zaangażowało się również Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Głogowie, które ze zbiórki publicznej przekaże osobom bezdomnym w tym dniu ok 50 paczek. Organizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego, przy udziale 16 Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, która czuwać będzie nad zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego i zapobiegać gromadzeniu się osób.

Dodatkowo 24 grudnia, w samą Wigilię, 30 seniorów wskazanych przez MOPS (po uzyskaniu od nich uprzednio zgody na udostępnienie danych – adresu i nazwisk) otrzyma od Stowarzyszenia Otwarte Drzwi i Fundacji KGHM gorący posiłek składający się z tradycyjnych potraw wigilijnych. Do posiłku dołączona będzie również paczka żywnościowa. Dostarczaniem paczek zajmą się wolontariusze ze Stowarzyszenia.

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie.