Program Czyste Powietrze

Sprawdź na co możesz dostać dotację!
Grafika Czyste Powietrze NFOŚiGW

Dzięki Programowi „Czyste Powietrze” możesz przeprowadzić termomodernizację własnego domu i wymienić źródła ciepła.  A to oznacza nie tylko zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, lecz również obniżenie swoich rachunków!

Wszystkie informacje dotyczące programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

Grafika: nadesłane przez Ministerstwo Klimatu