Rada Pożytku Publicznego już powołana

Dzisiaj obchodzimy Dzień Rad Działalności Pożytku Publicznego
widok starówki Głogówa z lotu ptaka. fot. Studio Siwek

23 listopada prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz powołał skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji na lata 2020-2023.

W skład Rady weszło dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej, dwóch przedstawicieli prezydenta oraz 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Skład Miejskiej Rady Pożytku Publicznego:

Dariusz Andrzej Czaja i Marcin Zubowski – Przedstawiciele Rady Miejskiej
Alicja Męczyńska i Izabela Owczarek – Przedstawiciele Prezydenta Miasta Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych oraz podmiotów wymienionych wart.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Anna Bożko, Dominika Błaszczyk, Justyna Kukła, Anna Lechowska, Anna Mazurkiewicz, Krzysztof Stachów i Robert Tatyrża.

Pierwsze posiedzenie nowego składu Rady odbędzie się 3 grudnia, gdzie członkowie wybiorą spośród siebie Zarząd Rady.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Rad Działalności Pożytku Publicznego. Z tej okazji życzymy wszystkim członkom owocnej pracy i wielu sukcesów.