Budżet Głogowa na 2021 roku – prezydent o projekcie

Zobacz jakie zadania wpisał do projektu budżetu prezydent Głogowa
grafika budżet 2021

Jest już projekt budżetu Głogowa na 2021 rok. O tym jak wygląda kwotowo oraz o najważniejszych zaplanowanych do realizacji inwestycjach mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

18.11.2020-projekt-budzetu-Glogowa-na-2021-rok

Po stronie wydatków mamy około 395 mln złotych, planowane dochody to niespełna 370 mln. czyli około 25 mln złotych będziemy chcieli i kredytować – 16 mln zł, ale też będą to środki z nadwyżki z lat poprzednich – 9 mln zł – mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Najwyższą pozycją w projekcie budżetu stanowi oświata. To kwota około 126 mln złotych, plus kolejne 6 mln na świetlice oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Transport, czyli m.in. bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz komunikacja miejska to 32 mln. Gospodarka mieszkaniowa 14 mln, ochrona zdrowia – 11 mln.

Ochrona zdrowia to przede wszystkim programy zdrowotne, ale także spore pieniądze na rozwój szpitala i związane z objęciem połowy udziałów przez miasto. Pomoc społeczna to 18 mln, czyli wszystkie jednostki realizujące te zadania. Dział Rodzina to 93 mln i tu zawarte są te wszystkie świadczenia jak 500+, 300+, alimenty i inne programy socjalne zlecone przez rząd. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (m.in. utrzymanie zieleni w mieście, gospodarka odpadami) to blisko 30 mln złotych. Kultura – ponad 11 mln, sport – 14,5 mln złotych (kluby zawodowe, młodzieżowe i dziecięce). Wyższa kwota na sport związana jest z dotacją na podgrzewaną murawę dla Chrobrego – mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Na inwestycje w mieście w projekcie budżetu prezydent Głogowa zapisał około 50 mln złotych.

Bardzo mi zależy na tym, by inwestycje i remontu w mieście utrzymać na odpowiednim poziomie, bo to źródło utrzymania dla głogowskich firm i miejsca pracy dla mieszkańców – mówi Rafael Rokaszewicz.

Najważniejsze inwestycje zawarte w projekcie budżetu na 2021 rok:

 • budowa kolejnego (czwartego) budynku mieszkalnego dla głogowian – TBS nr 18 na terenie pokoszarowym
 • modernizacja oddziału wewnętrznego w głogowskim szpitalu
 • podgrzewana murawa dla Chrobrego Głogów
 • modernizacja ul. Kazimierza Sprawiedliwego
 • remont ul. Daszyńskiego (II etap)
 • ul. Sowińskiego
 • uzbrojenia i budowa dróg na os. Piastów Śląskich (Nowy Piastów)
 • budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Wojska Polskiego (5 mln)
 • budowa przejścia podziemnego przy Zamku
 • zakończymy budowę budynku komunalno-socjalnego na os. Piastów
 • modernizacja kuchni w SP 12 i 14, budowa kotłowni w SP 2,
 • zakończenie i oddanie do użytku Przedszkola Publicznego nr 7

Chciałbym w przyszłym roku rozpocząć budowę hospicjum. Na ten cel zapisałem w 2021 roku 2 mln złotych. Jeżeli uzyskamy wsparcie w postaci środków zewnętrznych zrobimy całość, jeśli nie – będziemy etapować budowę z własnych środków – mówi prezydent.

W przyszłym roku staną w Głogowie także dwie kolejne tężnie solankowe – na os. Piastów Śląskich i na terenie zielonym przy ul. Głowackiego. Prezydent planuje kolejne w następnych latach.

To będzie ciężki rok, związany z epidemią. Musimy także oszczędzać, a zaczynamy od siebie, na wydatkach administracyjnych. Te będą niższe o kilka milionów złotych – mówi Rafael Rokaszewicz.


Grafika: K. Brzezińska