Informacja dla podatników podatku od nieruchomości osób fizycznych

Upływa termin płatności raty podatku
grafika Urząd Miejski Informuje

Przypominamy, że 16 listopada 2020r. upływa termin płatności IV raty podatku od nieruchomości osób fizycznych za rok 2020.

Wpłaty można dokonać:

  • na indywidualny nr konta do rozliczeń płatności masowych
  • na rachunek bankowy: Gmina Miejska Głogów nr 18 2030 0045 1110 0000 0192 9790
  • w kasie Urzędu Miejskiego (poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 13:45 (Urząd Miejski Rynek 10 pokój nr 18 lub ZGM ul. Poczdamska 1 pokój nr 4)