Wzajemna pomoc w czasach pandemii

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stanął naprzeciw nowemu wyzwaniu zorganizowania pomocy dla osób potrzebujących
DGL News

Od kilku miesięcy znajdujemy się w wyjątkowej sytuacji społecznej, która ze względu na realne zagrożenie zachorowaniem korona wirusem CVID-19 wymaga od nas wszystkich umiejętności dostosowania się do zaistniałych warunków.

W czasie kryzysu działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej koncentruje się na przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej, a także szeroko rozumianej pracy socjalnej skierowanej do mieszkańców Głogowa, która obejmuje również osoby objęte domową kwarantanną.  

Prowadzenie działań pomocowych dla pozostających w izolacji opiera się w głównej mierze na udzielaniu informacji telefonicznych, w ramach których oferujemy:

– wsparcie emocjonalne osobom będącym w kryzysie psychicznym ukierunkowane na wyciszenie emocji i zmniejszenie napięcia wywołanego zaistniała sytuacją,

– udzielanie poradnictwa na temat możliwości skorzystania z pomocy w formie świadczeń z pomocy społecznej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej),

– udzielanie informacji w zakresie możliwych form wsparcia  dostępnych poza systemem pomocy społecznej – zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami,

– udzielania informacji na temat zasad dbania o siebie w okresie kwarantanny oraz obostrzeń funkcjonowania społecznego.

Zgłaszane potrzeby realizowane są na bieżąco. Każdego dnia pełniony jest również dyżur telefoniczny w godz. od 7.00 do godz. 19.00, w celu pozostawania w kontakcie i do dyspozycji osób potrzebujących wsparcia choćby w formie rozmowy czy uzyskania potrzebnych informacji.

Do systemu wsparcia zachęcamy wszystkie osoby, które mogą zaangażować się w pomoc na rzecz innych. Szczególnie dotyczy to osób krewnych, sąsiadów, znajomych, osoby samotne. Taka solidarność społeczna i poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka jest dzisiaj niezwykle potrzebna. Warto pomagać osobom z naszego najbliższego otoczenia. W czasie trwającej epidemii można to zrobić z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.

Czasem wystarczy zrobienie zakupów, wyprowadzenie psa, odbiór przesyłki z poczty, wykupienie recepty. Te drobne gesty mogą uratować życie i zdrowie wielu osób.

Tekst: Ewelina Nowak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych

Głogów, u. Sikorskiego 4

Tel. 767276557, 767276530, Tel. kom. 609 953 132