Działka przed Ratuszem – radni przekazali skargę do Sądu Administracyjnego

Radni byli jednogłośni
DGL News

Na nadzwyczajnej sesji radni miejscy przekazali do Sądu Administracyjnego skargę, którą złożył współwłaściciel nieruchomości na uchwałę Rady Miejskiej zmieniającej plan zagospodarowania przestrzennego.

Przypomnijmy: w grudniu ubiegłego roku radni Rady Miejskiej w Głogowie przyjęli uchwałę o zmianie przeznaczenia działki z zabudowy mieszkalno-usługowej na teren zieleni urządzonej, czyli publicznie dostępny plac. To właśnie tę decyzję, już po jej uprawomocnieniu, zaskarżyli właściciele działki przed Ratuszem.

Bardzo się cieszę, że radni są jednomyślni i konsekwentni. Skarga jednogłośnie została przekazana do Sądu Administracyjnego. I to sąd rozstrzygnie czy uchwała o zmianie planu miejscowego jest zasadna. Przez ponad 20 lat właściciele nie zagospodarowali działki zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem, czyli na kamienice mieszkalne – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Plan prezydenta na zagospodarowanie działki jest taki, by zrobić tu plac publiczny, tak by mieszkańcy mogli z niego korzystać.


Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska