Kolejne środki na zakup pomocy naukowych

To już piąta szkoła, która otrzyma nowe pomoce do przedmiotów przyrodniczych
DGL News

Gmina Miejska Głogów otrzymała 43.791 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji. Za te pieniądze zostaną zakupione nowe pomoce naukowe dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie.

Zostaną zakupione pomoce do przedmiotów: geografia, biologia, fizyka i chemia.

Do tej pory dofinansowanie na realizację podstawy programowej z zakresu nauk przyrodniczych otrzymała SP 10, SP 13, SP 14.  

Zdjęcie: D. Jęczmionka