Rozpoczęła się przebudowa ulicy Marii Konopnickiej

Powstaną też nowe miejsca parkingowe
DGL News

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Marii Konopnickiej wraz z miejscami postojowymi, parkingami, odwodnieniem i oświetleniem.

Nowa nawierzchnia i miejsca parkingowe to zadanie wspierające dla nowo powstającego Przedszkola Publicznego nr 7.

Plan przebudowy (w większym formacie) TUTAJ

Więc nie tylko przedszkolaki będą zadowolone z nowego obiektu, ale na inwestycji przy PP 7 zyskają także mieszkańcy pobliskich bloków.

W ramach inwestycji wykonane będą trzy zadania:

Zadanie 1 – przebudowa odcinka ul. Marii Konopnickiej oraz parkingu, w szczególności: budowa jezdni, miejsc postojowych, chodnika, zjazdów, placu do zawracania, budowa odwodnienia, oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci elektroenergetycznej w związku z kolizją oraz aktualizacja organizacji ruchu.

Zadanie 2 – budowa drogi wewnętrznej na potrzeby obsługi komunikacyjnej Przedszkola Publicznego nr 7 w Głogowie ze zmianą zagospodarowania terenu – dojazd od ul. Moniuszki wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury oraz aktualizacją organizacji ruchu.

Zadanie 3 – budowa łącznika do drogi wewnętrznej przy budynku ul. Budowlanych 18-18g.

W ramach robót wybudowanych zostanie 89 miejsc postojowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do ul. M. Konopnickiej będzie możliwy dojazd od ul. Kossaka, Budowlanych i Moniuszki.

Roboty realizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego  Sp. z o. o. z Głogowa. Koszt realizacji zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 1.144.633,52 zł brutto.

Termin zakończenia całości zadania zaplanowano do dnia 15.12.2020 r., za wyjątkiem robót przewidzianych do wykonania przy ul. Marii Konopnickiej wraz z pozwoleniem na użytkowanie do dnia 30.10.2020 r.

Zdjęcia: D. Jęczmionka