Organizacje pozarządowe w trudnym czasie pandemii

Miejska Rada Pożytku Publicznego dziękuje organizacjom pozarządowym i mieszkańcom Głogowa
DGL News

Miejska Rada Pożytku Publicznego w Głogowie dziękuje organizacjom pozarządowym i aktywnym mieszkańcom Głogowa oraz zachęca do wspierania sektora pozarządowego w mieście.

„Ostatni czas, jakiego doświadczamy w związku z pandemią jest dla nas wszystkich bardzo trudny. Sytuacja wielu osób zmieniła się, dużo osób potrzebuje pomocy i wsparcia.

Organizacje pozarządowe, także te w Głogowie, wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców, bo znakomicie znają ich potrzeby.

Wszystkim organizacjom zaangażowanym w pomoc potrzebującym serdecznie dziękujemy i wyrażamy podziw za Wasze zaangażowanie i wrażliwość. Tym bardziej, że jest to również czas próby dla organizacji pozarządowych, które podobnie jak przedsiębiorcy, walczą o swoje przetrwanie i zachowania ciągłości świadczonych usług.

Doceniamy także mobilizację społeczną głogowian i dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy nawzajem się wspierają, angażują się w wolontariat oraz przekazują datki organizacjom pozarządowym.

Zapewniamy, że każde wsparcie ze strony mieszkańców jest przez nasze organizacje bardzo docenione”

Prezydium MRDPP

Krzysztof Stachów – Przewodniczący Rady
Dominika Błaszczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady
Robert Tatyrża – Sekretarz Rady

Jak można wesprzeć głogowskie organizacje pozarządowe:

  1. Angażując się w realizację ich działań statutowych np. poprzez wolontariat
  2. Wesprzeć finansowo statutową działalność organizacji pozarządowych

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie powstała w 2015 roku.
Obecnie trwa II kadencja Rady, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele prezydenta oraz przedstawiciele Rady Miejskiej. Rada pełni rolę opiniodawczą i konsultacyjną.