Prace porządkowe przy fontannie „Żabka” w Parku Słowiańskim

Wokół małej fontanny między innymi, wykonano nowe nasadzenia i wyrównano ścieżki
mała-fontanna-żabka-Park-śłowiański-Głogów-17.07.2020r.fot. M (3)-zajawka