Dziedzictwo Dawnego Głogowa – Muzeum zaprasza na wystawę

Co znaleziono w ziemi przy realizacji miejskich inwestycji
DGL News

W Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie otwarto wystawę poświęconą odkryciom archeologicznym dokonanym podczas prowadzenia prac przy miejskich inwestycjach.

Wystawa to prezentacja wyników badań przeprowadzonych w latach 2015-2020 przez zespół głogowskich archeologów.

Na wystawie zobaczycie Państwo to co znaleźliśmy w czasie największych miejskich inwestycji: na działce przy ul. Długiej, na Bulwarze, przy Teatrze, podczas prac przy ul. Starowałowej. To co najczęściej się znajduje ma wartość nie tylko historyczną, ale także kulturową. Na wystawie zobaczycie Państwo, że dzisiejszy Głogów skądś wyrasta. To ważne by zrozumieć dlaczego Głogów jest taki, a nie inny – mówił Zenon Hendel, archeolog z Muzeum Archeologiczno-Historycznego i autor wystawy.

Ta wystawa jest dla mnie ważna. I bardzo na nią czekałem. Zbiory muzealne pochodzące m.in. z miejskich inwestycji to zasługa archeologów. Miałem to szczęście, jako młody człowiek, że trafiłem do Muzeum i wiele lat spędziłem przy pracach archeologicznych i to była fantastyczna przygoda. Dziś chciałbym serdecznie podziękować szczególnie Zenonowi Hendlowi, który nadzorował prace archeologiczne przy miejskich inwestycjach, ale nie tylko. Mając na względzie wszystko to co zostało zapisane w opracowanych książkowych i katalogach wystaw, cały dorobek – w porozumieniu z dyrektorem Waldemarem Hassem – wystąpiłem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie Zenonowi Hendlowi Złotej Odznaki Za Ochronę Zabytków – mówił Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska