Duża inwestycja: nowe przystanki, przebudowa stacji PKP – zobacz co jeszcze!

Głogów ważnym węzłem transportowym
DGL News

Co niesie za sobą modernizacja linii kolejowej C-E59 (LK 273) w odcinku Wrocław-Głogów-Rzepin? Na spotkaniu (7.07.2020) z przedstawicielami zarządcy infrastruktury PKP PLK S.A. oraz wykonawcą studium wykonalności firmą IDOM – prezydent Głogowa omawiał szczegóły dużego planu modernizacyjnego.

Po wielomiesięcznych konsultacjach wypracowaliśmy wiele ciekawych i korzystnych rozwiązań dla głogowian. W ramach modernizacji zaplanowano remont estakady przy ul. Nabrzeżnej/Nadodrzańskiej oraz wiaduktów przy ul. Piotra Skargi i ul. Topolowej. Przejazd przy ul. Krochmalnej będzie otwierany warunkowo, a zamiast pieszej kładki zostanie wybudowane przejście podziemne – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Co jeszcze jest planowane?

Wybudowane zostaną nowe przystanki osobowe: Głogów Żarków (w obrębie ul. Żarkowskiej) oraz Głogów Stare Miasto (przy Bulwarze Nadodrzańskim). Sama stacja Głogów zostanie gruntowanie przebudowana, gdzie dla pasażerów dostępne będą 4 perony wraz z windami. Aby ułatwić korzystanie z dworca, przy ul. Towarowej planowany jest parking park&ride, skąd windą będzie można się dostać do łącznika pomiędzy budynkiem stacji, a peronami.

Nie zapominamy o biznesie. Na terenie Miejskiej Strefie Inwestycyjnej planowana jest bocznica kolejowa dla firm zlokalizowanych w MSI oraz łącznica, która połączy linię nr 273 i 14 (istotne dla ruchu towarowego). Ponadto możliwa będzie budowa przystanku osobowego Głogów Biechów dla pracowników Strefy. W Głogowie powstanie także lokalny system sterowania (LCS), który będzie stanowić ważny punkt w sieci sterowania ruchem kolejowym na odcinku Zielona Góra-Głogów-Wrocław – mówi Rafael Rokaszewicz.

Pociągi pasażerskie będą jeździły z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Projekt znajduje się w liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego. Rozpoczęcie robót planuje się w 2025 roku, a ich zakończenie w roku 2027.

Zdjęcia: A. Rojewski