12 lipca II tura wyborów – jeśli masz zaświadczenie możesz głosować w dowolnym miejscu

Jeżeli nie będziesz mógł głosować w swoim lokalu? Odbierz zaświadczenie.
DGL News

Zaświadczenie o prawie do głosowania to bardzo ważny dokument!

Dlaczego?
Bo możesz głosować w dowolnym miejscu: albo tam dokąd wyjeżdżasz, albo – jeśli jednak nie wyjedziesz – w swoim lub innym lokalu wyborczym!

Dlatego – jeśli planujesz wyjazd 12 lipca odbierz zaświadczenie o prawie do głosowania. Będziesz mógł je wykorzystać nawet wtedy, gdy wyjazd nie dojdzie
do skutku, albo gdy zmienisz miejsce wyjazdu.

📌 WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA  
można składać do 10 lipca 2020r.  (włącznie),
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Głogowie .

Zaświadczenie o prawie do głosowania  wyborca odbiera osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Po otrzymaniu zaświadczenia wyborca będzie mógł głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim tylko po przedstawieniu komisji wyborczej otrzymanego zaświadczenia o prawie do głosowania.

W przypadku utraty zaświadczenia niezależnie od przyczyn, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Zgłoś się po odbiór zaświadczenia
o prawie do głosowania:

Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10 – w godz. od 7:30 do 15:30
☎️ 76 7265544  ☎️ 76 7265536 ☎️ 76 7265537  ☎️ 76 7265529

Co jeszcze jest ważne?

📌 WNIOSKI O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
można składać do 7 lipca 2020 r. (włącznie).

Wyborca dopisany do spisu zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Wyborca dopisany do spisu w dniu pierwszego głosowania będzie ujęty w spisie w dniu ponownego głosowania.

UWAGA. Wyborcy, którzy dopisali się do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęci w spisie wyborów na głosowanie w II turze. Jeśli jednak osoba będzie chciała głosować tym razem w miejscu stałego zamieszkania – będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie wydaje Urząd, który dopisał osobę do spisu wyborców.

📌 WNIOSEK O SPORZĄDZENIE PEŁNOMOCNICTWA
można składać do dnia 3 lipca 2020 r. (włącznie)

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
3 lipca 2020 r.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze Głogowa.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

📌 📌 📌 DRUKI DO POBRANIA 📌📌📌

Gdzie się zgłosić po powyższe dokumenty?

Wszystkie powyższe czynności są realizowane w Urzędzie Miejskim w Głogowie  Rynek 10 w pokoju nr 7 (parter).

  • Informacje można uzyskać pod nr tel.:
  • ☎️ 76 7265544  ☎️ 76 7265536 ☎️ 76 7265537  ☎️ 76 7265529

Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska