Zajęcia wakacyjne w MCWR. Zapisy od 1 lipca

Liczba miejsc jest ograniczona!
DGL News

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny informuje, że od 27 do 31 lipca oraz od 17 do 21sierpnia organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze „Lato w mieście 2020” dla dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia.

Program realizowany będzie w siedzibie Centrum przy ulicy Folwarcznej 7, w godzinach od 9:30 do 13:30.

Zapisy na warsztaty „Lato w mieście 2020” ruszą 1 LIPCA od godziny 8:30 w siedzibie Centrum.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu dziecka decydować będzie kolejność zgłoszeń. Nie będzie możliwa telefoniczna rezerwacja miejsc. Dziecko zapisać można tylko na jeden tydzień w lipcu lub w sierpniu.

Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszeniowej (w siedzibie MCWR) wraz z niezbędnymi oświadczeniami (wymagany numer PESEL dziecka, nazwa, adres i telefon kontaktowy do zakładu pracy rodzica/opiekuna prawnego).

Karty nie będą wydawane poza siedzibą Centrum. Zapisy będą realizowane z obecnie obowiązującymi zasadami epidemiologicznymi. Organizatorzy proszą o zabezpieczenie twarzy maseczką oraz posiadanie własnego długopisu.

Tekst: Anna Jeżewska z MCWR
Zdjęcie archiwalne.