Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok

Możesz zabrać głos w debacie. Zobacz co trzeba zrobić.
Ratusz w Głogowie

Radni Rady Miejskiej w Głogowie otrzymali już Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok. Raport jest podsumowaniem działalności prezydenta w 2019 roku i zawiera w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

📌 RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2019 ROK – TUTAJ

Stare-Miasto-Głogów-Studio-Siwek

Radni rozpatrzą RAPORT podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium prezydentowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa – zgodnie z przepisami prawa – do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami. W Głogowie tych podpisów musi być co najmniej 50.

📌 WZÓR ZGŁOSZENIA – TUTAJ

Zgłoszenie należy złożyć do Przewodniczącego Rady najpóźniej w dniu poprzedzającym Sesję Absolutoryjną. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy radni przeprowadzają głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania.

Chcesz zabrać głos w debacie? Wydrukuj wzór zgłoszenia, zbierz podpisy, złóż do Przewodniczącego Rady, potem przyjdź na Sesję Absolutoryjną i zabierz głos z mównicy.

O terminie Sesji Absolutoryjnej będziemy informować.

Zdjęcie: Siwek Studio