Biuro Zarządzania Kryzysowego – działania w epidemii

Zobacz co trzeba było zrobić by ochronić zdrowie i życie mieszkańców

Na dzisiejszej sesji radni otrzymają informacje o działaniach Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Głogowie, które już 6 marca włączone zostało w działania mające na celu ochronę mieszkańców i służb przed koronawirusem. Najpierw by w ogóle zdobyć środki ochrony osobistej oraz wielu działań technicznych.

W pierwszej fazie działań uczestniczyli w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

⏩ 6 marca uruchomiono również Dyżur Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonującego do dziś. Celem funkcjonowania dyżuru jest przyjmowanie wszelkich informacji pochodzących ze struktur Zarządzania Kryzysowego poziomu wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego oraz przekazywanie komunikatów do społeczeństwa. Dyżur Centrum funkcjonuje nieprzerwanie do dziś całodobowo, na bazie pracowników biura, również w sobotę, niedzielę oraz w czasie Świąt Wielkanocnych.

⏩ 16 marca zorganizowano posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na posiedzeniu prezydent Głogowa omówił bieżącą sytuację oraz przedstawił najbliższe zamierzenia. Do najważniejszych należały: zamknięcie Urzędu dla interesantów oraz przygotowanie informacji o zdalnym załatwianiu spraw, organizacja wsparcia osób w kwarantannie, inwentaryzacja artykułów spożywczych w szkołach i przedszkolach, przygotowanie spółek i zakładów miejskich do funkcjonowania w warunkach pandemii (min. zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru nieczystości).

😷 Korzystając z wcześniej przygotowanej bazy danych zawartej w Miejskim Planie Zarządzania Kryzysowego dokonywano zakupów sprzętu ochronnego na potrzeby gminy oraz wskazanych przez prezydenta służb współpracujących z gminą (na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców). Zapewniono ciągłość dostaw sprzętu w postaci maseczek ochronnych, przyłbic, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych oraz innych niezbędnych asortymentów sprzętu.

🆘 Opracowano oraz wdrożono do realizacji procedurę na wypadek stwierdzenia zgonów osób na Covid. Nawiązano kontakt z osobą, która zgodziła się pełnić funkcję Koronera na potrzeby gminy.

🔄 Biuro nieprzerwanie pełni funkcję koordynatora działań pomiędzy Prezydentem a Wojskami Obrony Terytorialnej, Państwową Strażą Pożarną, Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Szpitalem, Powiatową Inspekcją Sanitarną oraz jednostkami gminnymi. Codziennie Biuro opracowuje oraz przekazuje podmiotom wskazanym przez prezydenta listy osób z obszaru gminy objętych kwarantanną lub decyzjami Sanepidu i Policji. Biuro Koordynuje działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie dostaw żywności i leków dla osób będących w kwarantannie. Dostawy są realizowane przez gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

 🏠 Na potrzeby zabezpieczenia ciągłości działań zostały zorganizowane:

  • miejsca noclegowe dla pracowników służb medycznych którzy mieliby podlegać kwarantannie,
  • miejsca noclegowe dla osób bezdomnych mających podlegać kwarantannie,
  • miejsce na kwarantannę dla 60 osób w jednym z obiektów gminy,
  • całodzienne wyżywienie dla żołnierzy Wojska Obrony Terytorialnej realizujących zadania na obszarze gminy,
  • zaprogramowano syreny miejskiego systemu ostrzegania w celu przesyłania komunikatów do mieszkańców o potrzebie pozostania w domu.

👴 Zorganizowano system dostaw żywności dla osób starszych pozostających w domu (wspólnie z Wojskami Obrony Terytorialnej, Ochotniczą Strażą Pożarną i Caritas).

Ponadto nieprzerwanie realizowane są bieżące zadania w zakresie obronności i zarządzania kryzysowego na rzecz instytucji zewnętrznych.

Zdjęcie: M. Dytwińska