Milion złotych dla przydomowej elektrowni wiatrowej – konkurs

Główna nagroda jest przyznawana jednemu, najlepszemu projektowi
wielkie wyzwanie-energia-plakat-zajawka-w800-h600

Zadaniem konkursowym jest opracowanie kompaktowego, przydomowego urządzenia zdolnego do przekształcania energii wiatru w energię elektryczną oraz jej magazynowania w najefektywniejszy sposób. Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie zainteresowane osoby fizyczne (np. naukowcy, przedsiębiorcy, studenci i koła studenckie, zespoły „garażowych” wynalazców i pasjonatów).

Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Celem konkursu jest opracowanie kompaktowego, przydomowego urządzenia, zdolnego do przekształcania energii wiatru w energię elektryczną oraz jej magazynowania w najefektywniejszy sposób (przydomowej elektrowni wiatrowej).

Urządzenie musi być przystosowane do wykorzystania wiatru małych prędkości oraz turbulentnego tj. cechującego się dużą zmiennością prędkości i kierunku.

Konieczne jest przystosowanie urządzenia do wykorzystania przez użytkowników indywidualnych.

Główna nagroda w wysokości 1.000.000 zł jest przyznawana jednemu, najlepszemu projektowi.

Termin składania wniosków:  30 czerwca 2020  

Więcej informacji: TUTAJ

Kontakt: grandchallenge@ncbr.gov.pl