Wojewoda: przedłużamy czas zawieszenia placówek wsparcia dziennego

Żłobki, kluby seniora zamknięte dłużej
DGL News

Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego do 10 kwietnia przedłuża się czas zawieszenia działalności wszelkich placówek wsparcia dziennego, żłobków, klubów dziecięcych, centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora oraz środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej.