Przypominamy: zawieszenie zajęć w szkołach nie oznacza czasu wolnego.

Prosimy by dzieci pozostały w domach.
KORONAWIRUS UM w Głogowie informuje grafika

Urząd Miejski informuje, że zgodnie z decyzją rządu – dzieci nie mają zajęć w szkołach, ale powinny zostać w domach. Nauczyciele zobowiązani są do zorganizowania uczniom zadań przez platformy on-line.

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy w warunkach domowych. W miarę możliwości organizują pracę zdalną z uczniami poprzez e-dziennik, e-mail oraz materiały edukacyjne polecane platformy, strony i serwisy internetowe umieszczone na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pracownicy administracji i obsługi w placówkach oświatowych świadczą pracę, dyrektor szkoły decyduje o organizacji ich pracy.