Ograniczenia w Urzędzie Miejskim: Odpady Komunalne

Urzędnicy apelują, aby deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składać elektronicznie.
KORONAWIRUS UM w Głogowie informuje grafika

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy składać przy użyciu poczty elektronicznej na adres dgo@glogow.um.gov.pl (skan deklaracji), natomiast oryginał (wersję papierową) przesyłać pocztą. Wszystkie  wzory deklaracji dostępne są na stronie www.czystyglogow.pl w zakładce „pliki do pobrania”.

W przypadku wątpliwości co do poprawnego wypełnienia deklaracji oraz załatwienia pozostałych spraw, kontaktować się można telefonicznie z Działem Gospodarki Odpadami Komunalnymi  – numery telefonów dostępne są na stronie www.czystyglogow.pl.

Jeżeli deklaracja zostanie wypełniona nieprawidłowo, urzędnicy będą się kontaktować indywidualnie w celu dokonania korekty.