Pomoc dla osób dotkniętych przestępstwem

Oferowane wsparcie to pomoc psychologiczna, psychiatryczna, psychoterapeutyczna, prawna, a także finansowa.
ofiary-przemocy-zajawka

Od lutego został wznowiony program skierowany do osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Lokalny Ośrodek Wsparcia Osób Dotkniętych Przestępstwem „Lepsze Jutro”, który mieści się w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Folwarcznej 7, utworzony został przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Rozwoju Społecznego „Grono”.

Oferta skierowana jest do osób pokrzywdzonych różnymi przestępstwami (przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna, wypadki komunikacyjne itp.), ich rodzin, bliskich, a także świadków przestępstw. Wsparcie udzielane jest także osobom niepełnosprawnym, głuchoniemym i obcojęzycznym. Z oferty mogą skorzystać mieszkańcy miasta Głogowa oraz powiatu głogowskiego.

Oferowane wsparcie to pomoc psychologiczna, psychiatryczna, psychoterapeutyczna, prawna, a także finansowa.
Dyżur telefoniczny pod numerem 735 763 775
Poniedziałek 14:00-20:00
Środa 9:00-14:00
Piątek 9:00-14:00

Ośrodek powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Źródło: Miejskie Centrum Wspierania Rodziny.
Fot. Pixabay