Nowy cennik usług w PWiK

Od jutra, pracownicy PWiK w Głogowie będą odwiedzać klientów z aneksami do umów na odbiór i oczyszczanie deszczówki.
DGL News

Od 4 grudnia do 31 stycznia 2020 r. pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Głogowie będą odwiedzać klientów, którzy mają podpisane umowy na usługi odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych (tzw. deszczówka).

-Wizyty pracowników PWiK są spowodowane koniecznością aneksowania obowiązującej umowy w związku ze zmianą cen usług. Nowy cennik będzie obowiązywał od 1 marca 2020 r. – wyjaśnia prezes spółki, Andrzej Krzemień.

Każdy przedstawiciel PWiK będzie miał przy sobie identyfikator ze zdjęciem oraz informacje dla klienta wraz z załączonymi dwoma egzemplarzami aneksu. Aneksy należy podpisać i oddać przedstawicielowi, wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta, które mieści się przy ul. Łąkowej 52.

Aneksy są kierowane do klientów, którzy mają z nami podpisane umowy na usługi odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych (tzw. deszczówka).  Od 1 marca 2020 r. wprowadzony zostanie nowy cennik usług.  Jednak na wysokość faktury wpływ ma  kilka elementów. Dwa najważniejsze to:  cena za 1 m³ ustalona przez PWiK oraz współczynnik średnich rocznych opadów (liczonych z ostatnich 10 lat). Zmiana ceny odbioru deszczówki praktycznie nie będzie odczuwalna dla klientów. Przykładowo, dla klienta odprowadzającego wodę z 20 m² podjazdu, całkowity wzrost kosztów będzie wynosił 45 groszy w skali roku. 

Cena PWiK za m³ wzrasta od 8 do 35 groszy, w zależności od grupy odbiorów. Najmniejszy wzrost ceny (8 groszy) dotyczy odbioru wód opadowych lub roztopowych z domków jednorodzinnych (podjazdów). Jednak jednocześnie zmniejszył się współczynnik średnich rocznych opadów (liczonych z ostatnich 10 lat). To powoduje, że w skali roku koszt odbioru deszczówki będzie tylko o około 1,5 % wyższy.  

W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 76 835 46 42 wew. 66.

Godziny pracy Biura Obsługi Klientów: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od 7.00 do 15.00 oraz we wtorek od 7.00 do 16.00.

Źródło: PWiK w Głogowie