Spotkanie w sprawie obwodnicy Głogowa

Mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć na temat wariantów lokalizacji obwodnicy Głogowa
DGL News

Spółka Transprojekt Gdański na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Wrocław wykonuje Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe – Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12.

Inwestycja zlokalizowana będzie w ciągu nowego przebiegu drogi krajowej nr 12 w województwie dolnośląskim, w powiecie głogowskim na terenie m.in. gminy Żukowice, gminy  Jerzmanowa, gminy Głogów, miasta Głogów.

W celu zapoznania się z opinią społeczności lokalnych na temat wariantów lokalizacji inwestycji, organizowane będą specjalne spotkania informacyjne.

Spotkanie w Głogowie odbędzie się 28 listopada w Sali Rajców głogowskiego Ratusza o godz. 15:00.

O planowanej inwestycji więcej można się dowiedzieć na stronie www.dk12-glogow.pl.