Rada Seniorów rozpoczęła drugą kadencję

Wybrano nowy zarząd Głogowskiej Rady Seniorów.
DGL News

W skład Rady wchodzą przedstawiciele instytucji, organizacji i klubów senioralnych działających na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Do głównych zadań Rady należy: reprezentowanie praw osób starszych i ich środowisk wobec władz gminy, tworzenie pozytywnego wizerunku seniorów oraz włączenie osób starszych w życie publiczno – społeczne miasta.

W skład Rady weszło 13 przedstawicieli klubów i organizacji senioralnych działających na terenie Głogowa.

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów drugiej kadencji rozpoczęło się od wybrania zarządu.

Przewodniczącą została Anna Cugier ( Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów). Wiceprzewodniczącym został Stanisław Giełda (Uniwersytet Trzeciego Wieku), a sekretarzem Jadwiga Górczyńska (Miejski Klub Seniora.)