Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu w okresie Święta Zmarłych

Zmiany organizacji ruchu w rejonie cmentarzy będą obowiązywać od 31 października od godz. 22.00 do 3 listopada do godz. 17.00.

znicz wszystkich świętych

Ulica Malinowa (MAPA) na czas Święta Zmarłych będzie ulicą jednokierunkową a ruch odbywał się będzie od cmentarza w kierunku ul. Wojska Polskiego. Po obu stronach obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Z parkingu przy wejściu na cmentarz możliwa będzie jazda tylko w ul. Malinową w kierunku ul. Woj. Polskiego.

Ulica Świerkowa (MAPA) będzie ulicą jednokierunkową od ul. Okrężnej w kierunku ul. Sikorskiego. Od ul. Okrężnej do końca terenu cmentarza po obu stronach obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, dalej w kierunku ul. Sikorskiego zakaz obowiązywać będzie po prawej stronie jezdni, natomiast po lewej stronie dozwolone jest parkowanie pojazdów. Z parkingu przy przystanku Komunikacji Miejskiej dozwolona jest jazda tylko w kierunku ul. Sikorskiego.

Ulica Okrężna (MAPA) jest ulicą jednokierunkową: od ul. Kasztanowej do ulic Świerkowej ten odcinek jest jednokierunkowy z możliwością postoju po lewej stronie jezdni i obowiązkowego skrętu w prawo w ul. Świerkową. Natomiast druga część ul. Okrężnej od ul. Kasztanowej w kierunku ul. Woj. Polskiego jest także ul. jednokierunkową z możliwością parkowania po prawej stronie jezdni. Od strony ul. Woj. Polskiego ul. Okrężna do rozwidlenia jest ulicą dwukierunkową. Dalej możliwa jest jazda tylko w lewo w kierunku ul. Świerkowej i obowiązkowo w lewo w ul. Świerkową odcinek ten (do ul. Świerkowej) jest jednokierunkowy z możliwością parkowania po prawej stronie jezdni.

Przewiduje się całkowite wstrzymanie ruchu kołowego w ul. Lipową i Okrężną od godz. 12.00 do 14.00 w dniu 01.11.2019r ze względu na przechodzącą procesję z kościoła w Brzostowie na cmentarz.

Ulica Akacjowa (MAPA) przebiegająca przy cmentarzu na Oś. Krzepów będzie ulicą jednokierunkową od ul. Osadników w kierunku ul. Klonowej. Na odcinku od ul. Osadników do końca terenu cmentarza obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się po obu stronach drogi. W dalszej części zakaz obowiązuje tylko po lewej stronie jezdni, a po prawej stronie dozwolone jest parkowanie pojazdów.

Ulica Cybisa (MAPA) w rejonie cmentarza przy ul. Legnickiej jest całkowicie wyłączona z ruchu z wyłączeniem mieszkańców. 

Zmiany organizacji ruchu w rejonie cmentarzy od dnia 31.10.2019 r.od godz. 22.00 do dnia 3.11.2019 r. do godz. 17.00.

Przypominamy, że 1 listopada Komunikacja Miejska jest bezpłatna.