Dolnośląski Festiwal Nauki w PWiK

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie, w ramach tegorocznego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, gościło uczniów z Zespołu Szkół w Czerninie.

Młodzież wzięła udział w zajęciach „Życie w kropli wody”, które poprowadziły pracownice akredytowanego laboratorium PWiK. Uczestnicy rozpoczęli warsztaty od zwiedzania Stacji Uzdatniania Wody. Zapraszamy na filmową relację z tego wydarzenia.

PWiK zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do skorzystania z oferty zajęć edukacyjnych, prowadzonych w Stacji Uzdatniania Wody PWiK w Serbach. Wystarczy kontakt telefoniczny z PWiK w celu ustalenia terminu. Spółka proponuje trzy tematy zajęć:

1. „Uzdatnianie i jakość wody do spożycia” – są to zajęcia przeznaczone dla uczniów klas 4-8 i szkół ponadpodstawowych, a w nich:
• proces uzdatniania wody stosowany na SUW Serby,
• wytyczne dotyczące wody do spożycia,
• filtracja próbek wody surowej i uzdatnionej.
Uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mieli możliwość wykonywania wybranych oznaczeń, np. twardość, pH, zawartość żelaza w wodzie – za pomocą testów paskowych lub chemicznych (praca z fotometrem filtrowym).

2. „Życie w kropli wody” – są to zajęcia przeznaczone dla uczniów klas 6 – 8 i szkół ponadpodstawowych, a w nich:
• woda jako źródło i środowisko życia,
• znaczenie jakości wody do spożycia dla życia i zdrowia ludzkiego,
• przykłady organizmów żywych występujących w wodach głębinowych
i powierzchniowych,
• obserwacja preparatów mikroskopowych.

3. „Osad czynny” – są to zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a w nich:
• osad czynny i jego rola w biologicznym oczyszczaniu ścieków,
• budowa mikroskopu – przypomnienie,
• obserwacja preparatów mikroskopowych i omówienie mikroorganizmów występujących w osadzie czynnym.

Zajęcia przeprowadzane są w Stacji Uzdatniania Wody w Serbach i trwają około 1,5 godziny. PWiK dostosowuje je do grup wiekowych i zainteresowań uczestników. Zajęcia w sali dydaktycznej, zwykle poprzedzane są zwiedzaniem SUW w Serbach lub Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Głowowie.

Kontakt:
• Grzegorz Hoffa tel. 602 289 902,
• Anna Kamińska tel. 664 957 181.

Źródło: PWiK Głogów
Zdjęcie: Pixabay