Kurs komputerowy nie tylko dla seniorów

Kurs rozpocznie się w październiku. Liczba miejsc jest ograniczona.
senior akademia umysłu

Kurs adresowany jest przede wszystkim do seniorów, ale biblioteka zaprasza także osoby nieaktywne zawodowo, które chcą podszkolić swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera.

Jak obsługiwać komputer? Co to jest pendrive? Jak skopiować zdjęcie z telefonu na komputer? Jak stworzyć własną skrzynkę mailową?

Tego, między innymi, dowiedzą się i nauczą seniorzy, którzy wezmą udział w kursie komputerowym, organizowanym przez bibliotekę przy ul. Budowlanych 10 (Skarbek).

Kurs rozpocznie się w październiku. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zajęcia są bezpłatne, a odbywać się będą w bibliotece przy ul. Budowlanych 10. Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. 76 726 56 37

Tekst: A. Błaszczyk.