Wychowanie bez porażek. MOPS zaprasza rodziców

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczynają się kolejne warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców”.
szkoła dla rodziców plakat z

Program ten wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców i wychowawców, którzy chcą podejść do procesu wychowania w sposób odpowiedzialny.  „Szkoła dla Rodziców” ma swoje fundamenty w idei „wychowania bez porażek”. Szczególną rolę odgrywa w niej umiejętność komunikowania się i zrozumienia.

Program pokazuje, że tak naprawdę wszystkie zmiany należy zacząć od siebie. Metody warsztatowe pomagają przyswoić jego treść i wyćwiczyć konkretne umiejętności, a to z kolei owocuje budowaniem więzi opartej na autentycznej wzajemnej akceptacji.

-Proponowane warsztaty cieszą się coraz większym zainteresowaniem, pomimo iż podstawowy cykl obejmuje 30 godzin zegarowych– mówi Ewelina Nowak, koordynator projektu.

Wdrażany przez pracowników Zespół ds. rodziny i działań środowiskowych projekt socjalny „Szkoła dla Rodziców” to ogólnopolski projekt wspierania umiejętności wychowawczych, który spełnia standardy jakości poziomu II – Dobra praktyka zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Celem głównym projektu jest wspieranie rodziny jako podstawowego środowiska wychowawczego i wspomaganie jej rozwoju poprzez zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców.

Oferta tego typu warsztatów stanowi bardzo ważne wzmocnienie czynnika chroniącego młodzież przed problemami i zachowaniami ryzykownymi, jakim są rodzice i więzi z rodzicami – dodaje Ewelina Nowak.

Program „Szkoły dla Rodziców” obejmuje cykl dziesięciu 3-godzinnych spotkań edukacyjnych. Kolejne dwie edycje warsztatów rozpoczynają się we wrześniu i październiku 2019r. Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z koordynatorem projektu Eweliną Nowak.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół  ds. Rodziny i Działań Środowiskowych

ul. Sikorskiego 4 pokój nr  2 ,

tel. 767276557

Źródło: MOPS w Głogowie.