Głogów na kolejowej mapie Polski

Wraz z nowym rozkładem jazdy planowane są nowe połączenia.
Głogów PKP tablica

Wiele lat pracowaliśmy na to, aby Głogów odzyskał należny status ważnego regionalnego węzła kolejowego, bowiem przez nasze miasto przebiega istotna linia kolejowa – Nadodrzanka oraz linia nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice –  mówi prezydent Głogowa, Rafael Rokaszewicz.

Wraz z nowym rozkładem jazdy (który obowiązywać będzie od grudnia tego roku) planowane są nowe połączenia:

Linia Głogów – Lubin – Legnica.

Od nowego rozkładu jazdy pojawi się 8 par pociągów w relacji Wrocław – Głogów – Wrocław przez Lubin, Legnicę. Tym samym miasto pozyska dodatkowe kolejowe połączenia z Wrocławiem oraz z zagłębiem miedziowym. Pociągi będą skomunikowane na stacji Głogów z pociągami do i z Leszna.

Linia Głogów – Leszno

Od nowego rozkładu jazdy pojawi się 6 par pociągów w relacji Głogów – Leszno – Głogów

Jednakże, aby przewoźnicy byli zainteresowani uruchamianiem swoich pociągów, linie kolejowe muszą odpowiadać konkretnym technicznym standardom. Stąd nasz nieustanny monitoring prac prowadzonych przez zarządcę linii kolejowych – PKP PLK S.A. – dodaje prezydent Głogowa.

Linia Głogów – Wrocław

Obecnie miasto oczekuje na opracowanie przez PLK dokumentacji przedprojektowej dla zadania „Prace na ciągu C-E 59 odcinek Wrocław Grabiszyn – Rzepin”. Projekt ma zakładać modernizację linii do standardów TEN-T (transeuropejska sieć transportowa), gdzie pociągi pasażerskie poruszać się mają z prędkością 160 km/h, a sama linia ma być głównym ciągiem transportowym dla ruchu towarowego. Zakłada się, że prace mają potrwać do 2030 roku.

Niemniej jednak, do tego czasu oczekujemy od PKP PLK S.A. utrzymania obecnych parametrów linii w celu realizacji przez przewoźników atrakcyjnej oferty przewozowej – mówi Arkadiusz Rojewski z Gminnego Centrum Obsługi Importera i Eksportera w Urzędzie Miejskim w Głogowie.

Linia Głogów – Leszno

Po wielu latach przywrócone zostało połączenie z Głogowa do Leszna. Aby jednak pociągi pojawiły się na torach, należało przeprowadzić modernizację linii. Gmina Miejska Głogów przeznaczyła na ten cel 2 500 000 PLN, a Gmina Wschowa 500 000 PLN. Całość inwestycji wyniesie 14 735 000 PLN brutto, gdzie PKP PLK S.A. sfinansuje pozostałą część kosztów. Obecnie trwają odbiory techniczne linii (perony i obiekty inżynieryjne), a inwestycja ma się zakończyć w sierpniu tego roku.

Oferta PKP Intercity.

Już w obecnym rozkładzie jazdy z Głogowa można pociągiem pojechać do Berlina, Wiednia i Warszawy. Głogów uzyskał całoroczne połączenia w kierunku północnym do Kołobrzegu, Świnoujścia i Szczecina, jak i południowym do Krakowa, Katowic czy też Przemyśla. Warto dodać, że obecna oferta przewozowa PKP Intercity będzie porównywalna w 2020 roku z zastrzeżeniem, że pociągi do i z Wrocławia pojadą przez Legnicę zamiast przez Ścinawę i Wołów.

Oferta przewoźników regionalnych.

Ruch regionalny z Głogowa do ważnych ośrodków miejskich odgrywa istotną rolę w skomunikowaniu miasta z innymi regionami kraju, spełniając jednocześnie potrzeby przewozowe mieszkańców. Oferta przewoźników zakłada codziennie dwadzieścia kilka par pociągów do Wrocławia i Zielonej Góry. W 2020 roku oferta do Zielonej Góry będzie porównywalna, natomiast do Wrocławia ulegnie zwiększeniu poprzez dodatkowe pociągi Kolei Dolnośląskich.