Granit dojechał

Trwa ostatni etap prac przy remoncie fontanny w Parku Słowiańskim.
Granit

Przy fontannie w Parku Słowiańskim montowane jest już oświetlenie niecki, a całość wykładana jest granitem.

To ok. 7% prac jaki pozostał, w tym założenie dysz, by zakończyć tę inwestycję.

Wykonawca sprowadził granit z Ukrainy. Materiał bardzo długo oczekiwał na odprawę celną, co opóźniło zakończenie prac przy fontannie.

25 czerwca zakończył się umowny termin na wykonanie zadania. Wykonawca został poinformowany oraz wezwany do zakończenia robót do 10 lipca. Dziś po południu podjęta będzie decyzja ws. dalszej współpracy miasta z wykonawcą.